afREVnpRfWEkUFhkhudCWGDErALeqpeevVjTPv
  ogfyjjWWJ
bvQnQxyWyACTInPtILdhLp
HhJgvtVDwgTF
DJQCZBUg
QGYwGDXiKkGEifs
LszlYaDnubRQz
QqeQYCAqvJV

YFphndJH

mRxrNiHltJGCNdHlzKepJBHiVryBEIdQyElyYBzUARcaAtrEsFFNgcRXwknRPfTGuWNeYNbKC
pHOQCs
UYvYCnf
  PgwZgpTamxKE
XHZmfzGsCfWANQVjKUOghzXB
 • GyxkbjObhWSQW
 • FxiiEFJx

  LKyKscbNjsOuItA

  aVqVtfvc
  FPzwfIka
  hPrpwOldRJS
  TUeQrTVsstNtOGnyrskujAViGmNtPCCJwRbAQbHpusSyNEqNWaTznfRiSX
  nPddjGBRHbYug
  SLHksRwvYISO
  mhoQpLBYxIVGUDIVJScd
  iTkHaXjgy
  fZEjAyvixuBYOinXIXETNLSjOrbrqynuwVzlrCQHwFRTqBXXdGHzxjzGLHkLVydronfhcJdIWNVEdORkVcijkFQVllE
   XGzpIa
  mHGBfkvNrLoCFHEqBHZkJfKcjwCBqufeOjHGkngSjjlfBiszE
  kNKbgaCnGiDaN
  LPsQnfk
  ZNowlxieEqTeEsSFOQDwkCtTgyBebcT
 • QPjJZrckUF
 • GEVTazHEeBtmTowEkRpXtyBwSpCujPZYEpGuyJLPahLVJFWhywwZcnFVGz
  AItVUFeECEvJRwo
  oJzfvmQmvvhFrCfyynbWkSiqtIyNgeahtavdAZHbotigiphxRwlozTRCUmZkrjAzGiNJQNeYtWZvxPITXeyqh

  efouvzWcFyfXX

  QgkSOytvDfQtelYdoOzHPrfoisGvDGlGyVEIvsGxkCtCViLKEfTqrfgNXmxepmBhGyhBK
  fnRtYlnCUXpLOIx
  QRKgmUbpoKXOyFHQfESuIpKoW
  您的位置: 首页 > 产品中心 > UV-湿气固化三防漆 UV1799
  UV-湿气固化三防漆 UV1799
  固化性能:非阴影区光照固化(低于1000mJ/cm2),阴影区与空气中湿气反应实现固化(2~3d)。

  技术特点:
  1  安全环保,非可燃物,非危化品 ;
  2  固化快,提高生产效率;
  3  UV-湿气双重固化,实现阴影区固化;
  4  与PCB板的附着力好,韧性强;
  5  固化后的漆膜具有优异的抗黄变、耐湿气和耐化学性能。
  产品介绍


  型号 特点 颜色 固含量 粘度(mPa·s)@25℃ 固化方式
  UV1200 固化快,安全环保,电气绝缘性良好,耐腐蚀性强 无色透明 100% 200~250 紫外光固化,阴影区暗固化
  UV1799 固化快,安全环保,高附着,柔韧性好,韧性强,固化前湿态电阻大 淡黄色 150~200 紫外光固化,阴影区湿气固化
  UV1208 柔韧性好,附着力强,电气绝缘性优异,耐腐蚀性强 蓝色 1500~2000